Uitslag enquête 2e ontsluitingsweg Arkel

Geplaatst op: 6 oktober 2013

Tijdens de feestweek Arkel 1030 heeft de Dorpsraad Arkel een enquête gehouden onder de inwoners. De Dorpsraad wilde graag weten of er draagvlak voor een 2e ontsluitingsweg is en zo ja waar deze dan het best zou kunnen komen. Immers er wordt al meer dan 20 jaar gesproken over een 2e ontsluiting. Door de ontwikkelingen rond de dorpsvernieuwing in Arkel is de discussie erover weer opgelaaid.

In 2009 is met het besluit over de ontwikkelingsvisie Arkel tevens besloten om werk te gaan maken van een 2e ontsluitingsweg. Op advies van de inwoners in 2010 is door de gemeente onderzocht of een zuidelijke ontsluiting van het plan Tussen de Dijken naar de Haarweg een haalbare optie was. Dit bleek niet het geval. Begin september heeft het college van Burgemeester en Wethouders darom besloten dat de 2e ontsluiting op de Schoolstraat zal plaatsvinden ter hoogte van het sportpark (zwembad en tennisbanen).  Dit besluit moet nog leiden tot een tracé besluit dat uiteindelijk de aanleg mogelijk moet gaan maken. Voor de aansluiting zijn een viertal alternatieven bedacht. De alternatieven zijn gepresenteerd op de stand van de Dorpsraad.

De uitkomst van de enquête is dat de meerderheid een 2e ontsluiting gewenst vindt en dat de ontsluiting op de Schoolstraat de meeste instemming heeft mits de tennisbanen en het zwembad gehandhaafd blijven.

In onderstaande memo staan de cijfers en een toelichting vermeld.

Memo dorpsraad 2e ontsluiting

Comments (3)


 1. A. - Beantwoorden
  28 juni 2016

  Gaarne update van de stand van zaken juni 2016 2e ontsluitingsweg Arkel voor alle bezoekers van deze site!

  • dorpsraad - Beantwoorden
   24 augustus 2016

   Er is helaas nog geen nieuws te melden over de 2e ontsluitingsweg. De procedure voor de bestemmingsplan wijziging loopt nog steeds. Tegen de wijziging zijn bezwaren ingebracht die door de gemeente Giessenlanden in behandeling zijn genomen. De gemeente verwacht dit najaar tot overeenstemming te komen.

 2. Pim van der Vorst - Beantwoorden
  16 oktober 2013

  Ik lees net het memo over de ontsluitingsweg en dat het merendeel van de ondervraagde personen positief staat tegenover de ontsluitingsweg.

  Dit is wat mij betreft een onterechte conclusie en tijdens de enquête werd er min of meer alleen gevraagd als er een ontsluitingsweg zou komen welke keus dan de beste van de 4 zou zijn.

  Als je nu in het dorp je oor te luisteren legt zul je horen dat men de ontsluitingsweg geen goed plan vindt en kijk ook nu met de wegafzetting en je staat vaak alleen of met 2 auto’s voor het stoplicht in de ochtendspits. Ik ben graag bereid om een uitgebreidere visie te geven op het fenomeen ontsluitingsweg waar nu 30 jaar over gepraat wordt en wat voortgekomen is uit plannen voor nieuwbouw op zuid. Ik ga ervan uit dat de dorpsraad het belang van het dorp echt goed behartigt en niet op basis van een onduidelijke enquête en 4% al de visie heeft wat het dorp echt zou willen.

Laat uw reactie achter