cultuur en sociaal

Activiteiten tijdens de Corona maatregelen

Over de activiteiten tijdens de Corona crisis
  • afgerond

Door de Corona maatregelen zijn er veel activiteiten in het dorp stil komen te liggen of voornemens zijn vervallen of worden uitgesteld bijvoorbeeld het idee om om jongeren activiteiten te starten.

Wat de dorpsraad echt geweldig vindt, is dat er al zoveel mooie initiatieven worden genomen door inwoners zoals:

6. Heel Molenlanden Prikt in Maart!!

In maart 2021 is het de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners van Arkel ‘jong en oud’ aandacht besteden aan het zwerfvuil dat rondslingert in Arkel.

Tegelijkertijd ben je ook in beweging. GIGA Molenlanden heeft een ‘Ommetjes app’ beschikbaar waardoor er onderling ook wat uitdagingen kan ontstaan.  De Ommetje-app is gratis te vinden en te downloaden in de Google Play Store en/of App Store op uw telefoon. Na het downloaden kunt u zich aanmelden in een team. Dit team is te vinden via de volgende teamcode (3GFCB) en heeft de naam: ‘Molenlanden Prikt’.

Een prikset  bestaat uit een prikstok, handschoenen en vuilniszakken en is verkrijgbaar bij de familie Van De Hek, Dam 2 en is het grijze huis op de sluis. Na ontvangst is de prikset jou eigendom en hopen we dat je het hele jaar blijft prikken en bewegen voor ‘twee vliegen in één klap’!!

PRIK MEE ZO HOUDEN WE MOLENLANDEN SCHOON!

1. de beren speurtocht die de lager schooljeugd echt geweldig heeft gevonden

2 de oproep samen met het bestuur van de koepelkerk om goed voor elkaar te zorgen. Laten we dit voortaan blijven doen!!

3. De enorme verrassing namelijk het muziekfestijn van Tommy Netten en Ellemieke voor de bewoners van de Peperhof. Een waar succes!!

4. De zakjes met zonnebloemzaadjes die alle gezinnen in week 19 en 20 via de brievenbus hebben ontvangen. Een initiatief van de gemeente Molenlanden en uitvoering door de sociale werkplaats met als oproep  ‘zaai de zon…….dan maken we samen een zonnig dorp in deze moeilijke tijd’.

Prijsuitreiking zonnebloemenactie:

Afgelopen voorjaar heeft de Dorpsraad Arkel in heel Arkel zakjes zonnebloemzaad verspreid om met elkaar een bloemrijk en zonnig Arkel te creëren. En dat is goed gelukt! Met dank aan de zomerzon zien we in heel Arkel volgroeide zonnebloemen staan.

Verschillende dorpsbewoners hebben foto’s gestuurd van de volgroeide zonnebloemen. Hartelijk dank daarvoor! We hebben vier inzendingen willekeurig geselecteerd die een kleine prijs hebben gewonnen:

– de hoofdprijs, een slagroomtaart, is gewonnen door de heer en mevrouw Sevenhuysen.

– de heer en mevrouw Slob, familie Wijnen en mevrouw Stevens hebben een pak lekkere roze koeken gewonnen.

Alle prijswinnaars willen we van harte feliciteren met hun prijs!

5. Doorgeefpuzzels

Door Corona is er weinig te doen, de dagen worden qua licht steeds korter en dit leek Ria van Wijngaarden namens dorpsberaad Giessenburg, Arie Slob van de Seniorenraad en verbinder Arie van den Berg een goed idee om voor ieder dorp van Molenlanden 5 puzzels te laten maken. Een leuke  tijdsbesteding voor jong en oud.  Het is de bedoeling dat deze legpuzzels het hele dorp/stad doorgaan.

Het heeft ook nog een sociale kant. Iedereen die een puzzel (van maar liefst 1000 stukjes) heeft gemaakt, kan een leuk bericht of wens schrijven aan de volgende puzzelaar in het bijgesloten vriendenboekje. Er kan tijdens de corona-proof doorgeefafspraak een praatje worden gemaakt. En ook het vriendenboekje kunnen puzzelaars met een glimlach doornemen.

Iedere puzzelaar geeft de puzzel na het leggen door aan iemand anders in het dorp. Ook geeft men even door aan de contactpersoon van het dorp waar de puzzel zich bevindt. Veel plezier ermee!!

De contactpersonen zijn voor Arkel: van de dorpsraad Arkel Renie Rieffe tel: 06-10571031 email: renie@renierieffe.nl

Van het ouderencomité Hans van Geffen tel: 06-30164214 email: hans.vangeffen@solcon.nl

Meer informatie?