cultuur en sociaal

Jongeren Ontmoeting IN Arkel

JOIN
  • conceptfase
  • In ontwikkeling
  • Afrondende fase

Een aantal ouders en leden dorpsraad zijn vorig jaar gestart met een brainstorming over hoe we er achter kunnen komen waar de jeugd tussen de 12 en 16/18 jaar in Arkel behoefte aan heeft en hoe we een aantal zaken eenvoudig en doeltreffend kunnen organiseren. De verbinder Bernardine Bolwijn en verder zijn een jeugdwerker en het sociaal team Molenlanden ook betrokken.

in april 2020 hadden we gepland de doelgroep te ontvangen aan de DAM 2 om te horen waar jongeren behoefte aan hebben qua activiteiten en de ideeën te verzamelen. Helaas kwamen de Corona maatregelen waardoor de geplande bijeenkomsten op 16 en 23 april niet door konden gaan. We wachten nu op een goed moment waarop we dit weer kunnen oppakken.

Hebt u als inwoner hier ook ideeën over, dan zijn die zeer welkom en stuur uw bericht aan info@dorpsraadarkel.nl

Meer informatie?