wie zijn wij?

Dorpsraad Arkel is een enthousiaste club mensen die zich als vrijwilligers inzetten voor een leefbaar dorp. De dorpsraad is geen verlengstuk van de gemeente en heeft ook geen politieke bemoeienis. Wel signaleren ze wat er in het dorp leeft en nemen dat mee in contacten met de gemeente en betrokkenen of organiseren bijeenkomsten zodat er met elkaar gepraat kan worden.