bereikbaarheid

Herinrichting hoofdroute Arkel

Actuele informatie over de herinrichting van de hoofdroute door Arkel
  • conceptfase
  • in ontwikkeling
  • afrondende fase

Na de aanleg van de 2e ontsluitingsweg is de herinrichting van de hoofdroute aan de beurt en heeft als doel om een verkeersveilige hoofdroute te realiseren met verkeersvertragende maatregelen en structureren van de parkeervoorzieningen.
Naast de herinrichting zal het bestaande rioolstelsel in een groot deel van de Dr. Dreeslaan worden vervangen door een gescheiden riolering. De Harpstraat zal autoluw worden gemaakt door toepassen van afzetpalen in de rijbaan.
De uitstraling van de hoofdroute wordt gelijk gemaakt aan de reeds opgeleverde 2e ontsluitingsweg.
Er wordt een bomeninventarisatie uitgevoerd ten behoeve van de te verwijderen, te verplaatsen en nieuw aan te brengen bomen.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, naar verwachting in 2021-2022:
fase 1: herinrichting Hoefpad (verwijderen rijbaanversmallingen, rioolvervanging en aanleg nieuwe rijbaan, parkeervakken en trottoirs)
fase 2:Prinses Margrietstraat en Folkertstraat (aanleg nieuwe rijbaan, parkeervakken en trottoirs)
fase 3: Raadhuisstoep, Raadhuisplein en Kon. Julianastraat (ontwerp Raadhuisplein doorzetten en aanleg nieuwe rijbaan en trottoirs)
Fase 4: Dr. Dreeslaan, Triangelstraat, Burgermeester Schefferstraat en Harpstraat (herinrichting hoofdroute, rioolvervanging, aanleg nieuwe rijbaan, parkeervakken en trottoirs)
Het probleem van langparkeerders op het dr. de Vriesplein wordt gelijktijdig aangepakt.

Naar verwachting starten de nutsbedrijven in het 1e kwartaal van 2021 met het verleggen en aanpassen van kabels en leidingen en start de civiele aannemer in het 2e kwartaal van 2021 met de herinrichting. De planning is mede afhankelijk van de voortgang van de nutsbedrijven. Hierover zal vanuit de gemeente tijdig worden gecommuniceerd.

 

 

Meer informatie?