cultuur en sociaal

Activiteiten op ‘t Waardje

Activiteiten op ‘t Waardje
  • conceptfase
  • In ontwikkeling
  • Afrondende fase

De ruimte op ‘t Waardje wordt sinds twee jaar effectiever benut doordat sportverenigingen in de zomermaanden gebruik maken van het grasveld. Het plan voor ’t Waardje dat op 8 februari is gepresenteerd, voorziet in een inrichting die beter op dit multifunctioneel gebruik inspeelt. Daarnaast zorgen onder andere, de parkeerplaatsen en de ruimte voor een eventuele horecagelegenheid (fase 2 van het plan) ervoor dat er ook kansen ontstaan voor toeristische, culturele en economische activiteiten. De ambities van de samenwerkende partijen liggen hoog. Om dit alles mogelijk te maken wordt er nog aan het plan gewerkt.
Bron zomer- en winterschets: Lagendijk Tuin- en Landschapsarchitecten, 2015

Inmiddels is het mei 2020 en is met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid overleg gevoerd over de stikstoftoename. Zij adviseren om een zogenaamde Passende Beoordeling op te stellen om aan te tonen of er een significant effect is op het Lingegebied/Diefdijk als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Echter, vanwege capaciteitsproblemen bij de gemeente Molenlanden en de daaraan gekoppelde prioritering heeft het college besloten het opstellen van dit plan uit te stellen. Totdat de huidige vacatures vervuld zijn, zal ‘t Waardje als project niet actief worden opgepakt.

Meer informatie?