bereikbaarheid

Ontsluiting hoefpad en onderweg

Het werk aan de nieuwe ontsluiting is nu echt begonnen.
  • conceptfase
  • in ontwikkeling
  • afrondende fase

De aanleg van de 2e ontsluitingsweg zorgt ervoor dat de oude kern van Arkel een tweede toegang krijgt en niet afhankelijk is van één weg in en uit het dorp. Daarom staat dit plan ook in relatie tot de plannen voor de huidige toegang tot de kern van Arkel via de Raadhuisstoep. De komende jaren werken we er aan om ook de huidige ontsluiting van Arkel te verbeteren. We zijn bezig met de voorbereiding van de plannen voor de herinrichtingswerkzaamheden van het Hoefpad, Dr. Dreeslaan, Harpstraat, Pr. Margrietstraat, Raadhuisstoep en de kruising Raadhuisstoep en de Schoolstraat. De uitvoering van deze werkzaamheden zal in 2019 en 2020 plaatsvinden.

Detail informatie aanleg 2e ontsluitingsweg te Arkel

Meer informatie?