groen en spelen

Locatie oude bibliotheek en peuterspeelzaal

Locatie oude bibliotheek en peuterspeelzaal
  • conceptfase
  • In ontwikkeling
  • Afrondende fase

Het is de wens van veel bewoners van de oudbouw om meer ruimte te creëren voor groen of parkeren. De urgentie hiervoor is hoog. In 2012 is al bij een eerder onderzoek van de dorpsraad naar voren gekomen dat bewoners de voorkeur geven voor meer groen. Gezien de schaarste aan groen in de oudbouw moet dit echt een prachtlocatie worden in de wijk.
De zaken waar in het ontwerp rekening mee gehouden moet worden zijn:
– In de verhouding tussen parkeerruimte en groen, ligt de nadruk op groen.
– De afweging tussen gebruiksgroen en kijkgroen. Een combinatie in de vorm van een parkachtige inrichting of een bloementuin zou kunnen. Op dit moment zijn er al speelvoorzieningen op deze locatie en in de omgeving (Pr. Marijkestraat).
– De locatie wordt nu deels gebruikt als hangplek voor jongeren, dit is prima. Helaas brengt dit ook de nodige overlast met zich mee. Een niet al te hoge en dichte begroeiing zorgt ervoor dat bewoners sociale controle kunnen uitoefenen.
– Om daadwerkelijk een groenvoorziening te kunnen realiseren zal het waarschijnlijk nodig zijn dat bewoners zelf het onderhoud verzorgen. Hier moet tegenover staan dat de bewoners een stem krijgen in het ontwerp.

Meer informatie?