cultuur en sociaal

Herinrichting plein 983

Plein 983
  • conceptfase
  • In ontwikkeling
  • Afrondende fase

Plein 983 is de centrale plaats in het dorp waar activiteiten zoals de vrijdagmarkt, de kermis, koningsdag en de nationale herdenking op 4 mei plaatsvinden. Als onderdeel van de centrumvernieuwing wordt het plein opgeknapt.
In het ontwerp wordt voorzien in ruimte voor water. De sloot langs de Harpstraat wordt mogelijk doorgetrokken naar het plein. Prominent in het midden komt een waterplein. Er blijft voldoende ruimte over voor grotere evenementen.

Meer informatie?