groen en spelen

Natuurlijke speelplaats op de Trimbaan

Natuurlijke speelplaats op de Trimbaan achter Kastanjelaan
  • conceptfase
  • In ontwikkeling
  • Afrondende fase

1. De Trimbaan is op dit moment grotendeels een open grasveld. Deze situatie is deels gewenst aangezien hierdoor voldoende ruimte is voor de jeugd om bijvoorbeeld te voetballen zonder al te veel overlast te veroorzaken. In dit kader hoeven geen maatregelen genomen te worden, hooguit het plaatsen van een paar doeltjes of een paar strategisch geplaatste bomen die als doelpaal gebruikt kunnen worden.
2. Midden in de bestaande begroeiing zouden natuurlijke speeltoestellen geplaatst kunnen worden. Dit kan variëren van een simpele klimboom, tot aan een compleet parcours met speeltoestellen. Door het gebruik van natuurlijke materialen ontstaat een omgeving waarin kinderen op een avontuurlijke manier de natuur kunnen beleven. Ook past een natuurlijke speeltuin beter in het landschap dan een traditionele speeltuin.
3. Bij de inrichting dient rekening gehouden te worden met het feit dat de Trimbaan gebruikt wordt als plaats om de hond uit te laten. De wens is om de verschillende gebruikers van de Trimbaan zo veel mogelijk te scheiden. De ervaring leert immers dat honden(poep) en spelende kinderen niet goed samen gaan. Om die reden zou een hondentoilet geplaatst kunnen worden.

Meer informatie?